Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Galabetslotsitesi
Galabetsondomain
vipparksitesigiris
vipparkcasinositesi
vipparkresmi
vipparkresmisite
vipparkgirhemen
Betjolly
štvrtok, 25 júla, 2024

SASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1840 – 1844) a v Szolnoku (1844 – 1846), vstup do kapucínskeho kláštora vo Viedenskom Novom Meste (1846), filozofia v Tate a v Bratislave (1847 – 1850), teológia v Scheibse (1850 – 1851) a v Bratislave (1851 –...

SCHRÖER, Gottfried Tobiáš (14. 6. 1791 Bratislava – 2. 5. 1850 Bratislava)

Štúdium: Základná škola v Bratislave (1798), Skalici (1803 – 1804) a Győri (1804 – 1805), evanjelické lýceum v Bratislave, teológia a filozofia na univerzite v Halle (1816 – 1817) Pôsobenie: Učiteľ v Soprone, Viedni, Güssingu, Pezinku (1816) a Modre, profesor histórie,...

SCHUSTER (Šuster), Konštantín (31. 7. 1817 Skalica – 23. 7. 1899 Vác, Maďarsko)

Štúdium: Formácia v piaristickej reholi (od r. 1831), filozofia vo Vacove, teológia v Nitre a v Jure pri Bratislave (1834 – 1835) Pôsobenie: Učiteľ v Leviciach (1836 – 1837), učiteľ na piaristických gymnáziách vo Vacove a v Pešti (od r. 1840), vychovávateľ...

SILLINGER, Pavel RNDr. (19. 7. 1905 Skalica – 29. 8. 1938 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, prírodopis a chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe Pôsobenie: Pomocná vedecká sila (1928 – 1931), nehonorovaný asistent v Botanickom ústave Karlovej univerzity (od r. 1931), učiteľ na stredných školách v Prahe (od r. 1932),...

SLOBODA, Daniel (20. 12. 1809 Skalica – 10. 11. 1888 Rusava)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1824 – 1828), evanjelická teológia v Bratislave (1829 – 1832) Pôsobenie: Tajomník Spoločnosti česko-slovanskej (1831 – 1832), kaplán na Myjave (1833 – 1836), farár v Rusave (od r. 1837) Botanik, etnograf, prekladateľ. Zbieral ľudové piesne,...

SRHOLEC, Anton (12. 6. 1929 Skalica – 7. 1. 2016 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Trnave a Šaštíne, rímsko-katolícka teológia, formácia v saleziánskej reholi (1946 – 1950), vysvätený za kňaza v Turíne v roku 1970 Pôsobenie: Kostolník s povolením vypomáhať v kňazských prácach v kostole Nanebovzatia...

STANKOVIČ, Ján (1591 Skalica – 25. 12. 1673)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Trnave Pôsobenie: Kanonik a farár v Trnave, vstup do jezuitskej rehole (1627), misionár na územiach obsadených Turkami, kazateľ a predstavený v Šoprone. Kazateľ, misionár. Má podiel na prijatí jezuitskej rehole mestom Skalica. Vo svojich literárnych dielach...

STRAUSS, Pavol (30. 8. 1912 Liptovský Mikuláš – 3. 6. 1994 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1931), medicína vo Viedni (1931 – 1932) a v Prahe (1932 – 1937), štúdium hry na klavír Pôsobenie: I. interná klinika u prof. Schmidta v Prahe (1937), zborová nemocnica v Plzni, plukovná nemocnica v Ružomberku...

SYLLA, Miroslav (15. 11. 1887 Kostelec nad Labem – 1979)

Štúdium: Večerný kurz figurálnej kresby u profesora A. Jakescha (1904 – 1905), škola Vladimíra Županského (1905 – 1906), umelecko-priemyselná škola u profesorov Dítěho, Preislera a Maška (1906 – 1909), špeciálna škola u architekta profesora Kotěru (1909 –...

SZALATNAI-RÁCHEL, Rudolf (23. 10. 1904 Zvolenská Slatina – 23. 3. 1977 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1924), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1924 – 1929), Prahe (1929 – 1930), Viedni, Budapešti, Krakove Pôsobenie: Profesor maďarského učiteľského ústavu (1930 – 1934), pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave (1945 –...