sobota, 2 marca, 2024

FOLTÍN, Rajmund Michal (22. 10. 1833 Skalica – 27. 10. 1898 Žilina)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Hlohovci, teológia Pôsobenie: Pedagóg na františkánskych gymnáziách v Bardejove a v Žiline, gvardián Pedagóg, básnik. Zostavil zbierku latinských príležitostných básní (1857), slovenské a maďarské básne sa nezachovali. Zbierka sa považuje za dôkaz vyspelosti humanistického...

FRIEDL, Regalát (25. 7. 1804 Skalica – 16. 9. 1868 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, teológia v Hlohovci a v Skalici (1828 – 1832) Pôsobenie: Katechéta v Skalici (do r. 1834), profesor humanitných tried gymnázia v Kremnici (1834 – 1836, 1840 – 1843, 1851 – 1853), Žiline (1836 – 1840),...