SLOBODA, Daniel (20. 12. 1809 Skalica – 10. 11. 1888 Rusava)

0
100
Sloboda Daniel

Štúdium: Gymnázium v Modre (1824 – 1828), evanjelická teológia v Bratislave (1829 – 1832)

Pôsobenie: Tajomník Spoločnosti česko-slovanskej (1831 – 1832), kaplán na Myjave (1833 – 1836), farár v Rusave (od r. 1837)

Botanik, etnograf, prekladateľ. Zbieral ľudové piesne, písal poviedky, v ktorých zobrazoval etnografické reálie zo života valašského ľudu, prispieval do cirkevných aj svetských časopisov, redigoval brniansky časopis Besídka čtenářská (1862 – 1863). Počas pôsobenia v Rusave sa venoval štúdiu botaniky, zaoberal sa aj meteorológiou a entomológiou, spolupracoval s ústavom pre meteorológiu a geomagnetizmus a Ríšskym geologickým ústavom vo Viedni. V roku 1852 vydal prvý kľúč na určovanie rastlín v češtine s názvom Rostlinnictví.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 90-91; FIŠER, Z. Daniel Sloboda. Dokumenty I. – VII., 2001 – 2009. (Rôzni vydavatelia: Kroměříž : SOkA Přerov; Brno : Matice moravská; Rusava : Obecní úřad); Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 293.