piatok, 24 mája, 2024

TABLIC, Bohuslav (5. 9. 1769 České Brezovo – 23. 1. 1832 Kostolné Moravce)

Štúdium: Gymnázium v Dobšinej (1781 – 1783), evanjelické lýceum v Bratislave (1783 – 1789), teológia, filozofia, medicína, angličtina, francúzština, literárna história, estetika v Jene (1789 – 1790) Pôsobenie: Evanjelický kazateľ v Horných Rykynčiciach, farár v Acsi (1795 – 1802), Skalici...

TERCHOVIČ, Ján Imrich (1655 Skalica – 7. 7. 1716 Hlohovec)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1667 – 1670), formácia vo františkánskej reholi, teológia a filozofia v Kremnici Pôsobenie: Gvardián v Hlohovci, Prešove, Bardejove, Purskom a Uherskom Hradišti, magister novicov v Hlohovci Kazateľ, kronikár, historik. Písal kroniku kláštora v Bardejove, v rukopise zanechal v záhorskom nárečí písané...

TESLÍK, Jozef (24. 2. 1868 Brno – 2. 4. 1928 Skalica), TESLÍK, Gustáv

Pôsobenie: Majitelia škarniclovskej tlačiarne (Jozef v rokoch 1897 – 1928, jeho syn Gustáv v rokoch 1932 – 1951) Svojou vydavateľskou činnosťou pokračovali v tradícii škarniclovskej tlačiarne dôrazu na náboženskú literatúru a podporu slovenskej literatúry a publicistiky. Jozef Teslík vydával okrem...

TIMON, Samuel (20. 7. 1675 Trenčianska Turná – 7. 4. 1736 Košice)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave (1692 – 1693), jezuitský kláštor vo Viedni (1693 – 1695), filozofia a teológia v Trnave (1695 – 1710) Pôsobenie: Stredoškolský profesor, učiteľ v Skalici (do r. 1695), profesor gramatiky a syntaxe v Trnave (od r. 1698), profesor...