Cesta do praveku

0
289

Vzdelávací program „Cesta do praveku“ smeruje poznávanie na úsvit našich dejín, kedy sa objavil prvý človek a jeho vývojové fázy. Zameriame sa najmä na význam neolitickej revolúcie. Žiaci dokážu porovnať obdobia paleolit a neolit. Dokážu identifikovať, aký odkaz nám posiela praveký človek.

Spríjemníme si čas hands-on metódou, experimentom a objavovaním. Program je možné upraviť primerane veku (prioritne pre 6. ročník základnej školy a prislúchajúce ročníky 8-ročného gymnázia).

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a príroda, človek a hodnoty