Skoč do múzea

0
223

Viete čo robí muzikológ či etnograf?

„Skoč do múzea“ priblíži, kto pracuje v múzeu, čo skúma napríklad archeológ, historik, alebo aká je úloha reštaurátora. Základným okruhom poznania bude pochopenie zmyslu pamäťovej inštitúcie. Žiaci zistia význam pojmov ako exponát, expozícia, zbierkový fond… Deti sa ďalej dozvedia, aké múzeá na Slovensku máme a ktoré sú najväčšie či najstaršie na svete. Program je určený najmä pre deti do 10 rokov.