Secesný ateliér

0
46

V rámci nového vzdelávacieho programu k aktuálnej výstave Secesia si pripomenieme obdobie prelomu 19. a 20. storočia, budeme si hovoriť o vplyve secesie v umení, architektúre, ale aj v úžitkovom dizajne. Účastníci sa dozvedia, aké klenoty secesnej architektúry nájdeme v európskych metropolách a kde všade v Skalici zanechala svoje stopy.

Program je určený pre žiakov základných škôl a osemročného gymnázia.

Cena programu je 1 € na žiaka.