Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana

0
4149
Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom bola obnovená v septembri 2015. Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce. Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848-1849 a ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj ako rodisko jeho syna, významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského.
Návštevy je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Hlbokom,
tel. č. +421 (0)908 739 069, +421 (0)34 654 87 18, +421 (0)34 654 87 19.
Sprievodca: Mgr. Juraj Šefčík, evanjelický farár
Vstupné: 0,50 €.