Múzeum v Kopčanoch

0
7832
Objekt Kačenárne, foto: Viera Drahošová

Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka.

Aktuality o Múzeu v Kopčanoch môžete sledovať na jeho stránke na sociálnej sieti: Múzeum v Kopčanoch

Návštevu múzea je potrebné dohodnúť vopred. Lektorka Ing. Lýdia Jandová, mobil: 0914 122 665, e-mail: muzeum.kopcany@gmail.com.
Vstup do expozície je voľný.
Expozícia v objekte Kačenárne, foto: Viera Drahošová
Kostolík sv. Margity Antiochijskej a Kačenáreň v Kopčanoch, foto: Viera Drahošová