WINKLER, Alojz (12. 9. 1919 Devínska Nová Ves – 22. 1. 1981 Bratislava)

0
280

Štúdium: Gymnázium v Skalici, medicína (1938 – 1944) na Lekárskej fakulte a chémia a matematika (1948 – 1953) na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, hra na klavíri na konzervatóriu v Bratislave

Pôsobenie: Pracovník v nemocniciach v Piešťanoch, Skalici a Prahe (1945 – 1946), na 1. internej klinike Univerzity Komenského u Ladislava Dérera (1946 – 1951), vedúci oddelenia chemoterapie vo Výskumnom ústave onkologickom v Bratislave (1951 – 1968), expert onkologického oddelenia Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve (1968 – 1979), vedúci výskumný pracovník Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

Onkológ, odborný publicista, organizátor domácich i medzinárodných vedeckých sympózií, zakladateľ podujatia Onkologické dni, spoluzakladateľ a redaktor časopisu Neoplazma, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (1958 – 1968). Bol strýkom Mariána Vargu.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 372.