ŽARNOV, Andrej (vlastným menom František Šubík) (19. 11. 1903 Kuklov – 16. 3. 1982 Poughkeepsie, USA)

0
431
Žarnov Andrej

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1913 – 1918) a v Trnave, medicína na Univerzite Komenského v Bratislave

Pôsobenie: Asistent, docent a profesor na Lekárskej fakulte a prednosta Patologického ústavu Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1945), účastník medzinárodného vyšetrovania masových hrobov v Katyńskom lese (1943), patológ v Trnave (do r. 1952), lekár v Cronswille State Hospital (1955 – 1963) a v Harlem Valley State Hospital (1963 – 1974) v USA

Básnik, prekladateľ, patológ. Po 2. svetovej vojne bol na základe svojej správy o participácii stalinského Ruska na vraždení poľských vojakov v Katyńskom lese uväznený a po prepustení zbavený dovtedajších funkcií. V roku 1952 emigroval a usadil sa v USA, kde pôsobil v krajanských spolkoch a stal sa členom viacerých vedeckých organizácií. Jeho poézia je blízka katolíckej moderne, vychádzal z princípov kresťanstva, humanizmu a z lásky k národu. Po debutovej zbierke Stráž na Morave (1925), vydal zbierky Brázda cez úhory (1929), Hlas krvi (1932), Štít (1940), Mŕtvy (1941), Presievač piesku (1978). Prekladal poľskú a antickú poéziu a drámu. Bol jedným z prvých profesorov patológie na Slovensku.

Literatúra: RYDLO, J. Andrej Žarnov (1903 – 1982): zborník o živote a diele univerzitného profesora MUDr. Františka Šubíka. Bratislava : Lúč, 2009; RYDLO, J., PETROVSKÝ, K. Andrej Žarnov: výberová personálna bibliografia: úvahy o diele. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2000.