Expozícia dejín Prietrže

0
4700
Foto: Róbert Svíba

Expozícia dejín obce Prietrž – v osade Rehuši je venovaná histórii obce vo všeobecnosti s informáciami o druhej svetovej vojne. Zvláštny dôraz je kladený na vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu miestnej časti Rehuši v protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je venovaná tradíciám prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života miestnych obyvateľov s charakteristickými hospodárskymi činnosťami.

Návštevu expozície je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. +421 (0)918 716 682, sprievodkyňa Iveta Riedlová alebo na Obecnom úrade v Prietrži, tel. č. +421 (0) 34 654 86 13, email obecprietrz@obecprietrz.sk. 

Vstupné je dobrovoľné.

Prietrž - expozícia
úvodný panel v expozícii dejín Prietrže v osade Rehuši

Prietrž - expozícia

prietrž - expozícia
expozícia dejín Prietrže v osade Rehuši

prietrž - expozícia