utorok, jún 2, 2020

Prehľad publikácií

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea: Peter Brezina, Róbert Svíba a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie....

Edičná činnosť

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a...