piatok, február 28, 2020

Prehľad publikácií

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea:  Eva Fordinálová: Hore srdcia! (zbierka poézie, 2019, 80 s., 5,- €) Propagačná...

Edičná činnosť

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a...