streda, november 14, 2018

Prehľad publikácií

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea:  Skalica 1918. Spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko...

Edičná činnosť

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a...