nedeľa, september 20, 2020

Peter Brezina, Róbert Svíba a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie....

(monografia, 2019, 343 s., 15,- €)  

Mojmír Benža: Tradičný odev Záhoria

(monografia, 2017, 156 s., 12,- €)

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

(katalóg k výstave, 2017, 47 s., 4,- €)

Peter Brezina a kolektív: Prvá svetová vojna a Záhorie

(2015, 176 s., 10,- €)

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)

Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky

(ed. Peter Michalovič) (súborné vydanie, 2018, 816 s., 35,- €)

100 rokov TJ Sokol Skalica

(publikácia k výstave, kurátorka PhDr. Viera Drahošová, 2018, 70 s., 1,- €)

Eva Fordinálová: Hore srdcia!

(zbierka poézie, 2019, 80 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea 7

(2014, 255 s., 8,- €)

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

(monografia, 2004, 190 s.,9,- €)

Skalica 1918. Spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko

(3. vydanie, upravená reedícia publikácie z roku 1968, 2018, 77 s., 1,- €)