štvrtok, október 1, 2020

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)