nedeľa, september 20, 2020

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

(katalóg k výstave, 2017, 47 s., 4,- €)

Zborník Záhorského múzea 7

(2014, 255 s., 8,- €)

Pavel Bunčák v krajine detstva

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)

Peter Brezina, Róbert Svíba a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie....

(monografia, 2019, 343 s., 15,- €)  

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria II

(básne a zamyslenia, 2015, 80 s., 5,- €)

Eva Fordinálová: Hore srdcia!

(zbierka poézie, 2019, 80 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea 8

(2017, 255 s., 10,- €)

Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky

(ed. Peter Michalovič) (súborné vydanie, 2018, 816 s., 35,- €)