pondelok, 19 apríla, 2021

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

(katalóg k výstave, 2017, 47 s., 4,- €)

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)

Zborník Záhorského múzea 8

(2017, 255 s., 10,- €)

Zborník Záhorského múzea v Skalici 5.

(zborník, 2009, 141 s., 5,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria

(básne a zamyslenia, 2013, 81 s., 5,- €)

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

(monografia, 2004, 190 s.,9,- €)

TTSK – Záhorské múzeum v Skalici: Skalica 1950 – 1980 vo...

(katalóg k výstave, 2016, 42 s.)

Peter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí.

Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení (monografia, 2015, 171 s., 17,- €)

Peter Brezina, Róbert Svíba a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie....

(monografia, 2019, 343 s., 15,- €)  

100 rokov TJ Sokol Skalica

(publikácia k výstave, kurátorka PhDr. Viera Drahošová, 2018, 70 s., 1,- €)

Pavel Bunčák v krajine detstva

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)

Peter Brezina a kolektív: Prvá svetová vojna a Záhorie

(2015, 176 s., 10,- €)