pondelok, 18 januára, 2021

Skalica 1918. Spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko

(3. vydanie, upravená reedícia publikácie z roku 1968, 2018, 77 s., 1,- €)

TTSK – Záhorské múzeum v Skalici: Skalica 1950 – 1980 vo...

(katalóg k výstave, 2016, 42 s.)

Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky

(ed. Peter Michalovič) (súborné vydanie, 2018, 816 s., 35,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria

(básne a zamyslenia, 2013, 81 s., 5,- €)

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

(katalóg k výstave, 2017, 47 s., 4,- €)

Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban – Hlboké

(sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom, 2015, 55 s., 3,- €)

Zborník Záhorského múzea v Skalici 6.

(zborník, 2011, 203 s., 7,- € )

100 rokov TJ Sokol Skalica

(publikácia k výstave, kurátorka PhDr. Viera Drahošová, 2018, 70 s., 1,- €)

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

(monografia, 2004, 190 s.,9,- €)

Eva Fordinálová: Hore srdcia!

(zbierka poézie, 2019, 80 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea 8

(2017, 255 s., 10,- €)