Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

0
173

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)