Výstava Mystika Záhoria na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach

0
499
foto: Viera Drahošová

V dňoch 7. – 10. septembra sa v Luhačoviciach koná 4. ročník Dní slovenskej kultúry v Luhačoviciach, ktorých usporiadateľom sú Lázně Luhačovice, a.s. a záštitu nad nimi prevzala Lívia Klausová, veľvyslankyňa Českej republiky v Slovenskej republike a Peter Weiss, veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike.
Ako sprievodné podujatie je v hale Vincentka sprístupnená výstava fotografií Mystika Záhoria Záhorského múzea v Skalici. Múzeum ju zostavilo pri príležitosti 25. výročia vydávania časopisu Záhorie. Kolekcia fotografií vznikla pôvodne pre potreby časopisu a edičnej činnosti múzea. Rovnomenný názov Mystika Záhoria a Mystika Záhoria II. nesú dve knihy duchovnej poézie a esejí profesorky Evy Fordinálovej, ktoré boli fotografiami ilustrované.
Autormi fotografií sú Jakub Drahoš, Viera Drahošová, Richard Drška, Martin Hoferka, Vladimír Janotka, Peter Michalovič, Róbert Svíba, Pavol Vandelia.
Výstava Mystika Záhoria je prístupná od 1. do 11. septembra 2016 v otváracích hodinách haly Vincentky.