ŽÁK–MARUŠIAK, Jozef (1885 Lakšárska Nová Ves – 1975 USA)

0
298

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1895 – 1899)

Pôsobenie: Novinár v USA, pracovník konzulárneho oddelenia československého veľvyslanectva vo Washingtone, pracovník konzulátu v San Franciscu, pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe

Diplomat, novinár. Napísal príručku slovenského pravopisu, je autorom scenára filmu bratov Siakeľovcov Jánošík (1921), ktorý bol prvým slovenským dlhometrážnym filmom.

Literatúra: Náš rodák. Dostupné na: ˂http://www.laksare1.szm.com/nas%20rodak.htm˃.