nedeľa, 4 júna, 2023
Úvod Autori Príspevky od Záhorské múzeum

Záhorské múzeum

723 PRÍSPEVKOV 0 KOMENTÁRE

Prednáška Narodenie a rané detstvo v ľudovej kultúre Záhoria v Malackách

0

Srdečne Vás pozývame na prednášku Narodenie a rané detstvo v ľudovej kultúre Záhoria z cyklu Stretnutia s históriou, ktoré organizuje Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera. Autorka prednášky Dita Andrušková, etnologička Záhorského múzea v Skalici, v nej porozpráva o zvykoch rodinného cyklu spojených s narodením dieťaťa vo vidieckom prostredí Záhoria v minulosti. Návštevník sa dozvie o poverových predstavách spojených s tehotenstvom, obyčajach súvisiacich so šestonedelím rodičky a krstom dieťaťa, ako aj o role krstnej matky v rodine. Súčasťou obrazovej prezentácie budú okrem dobových fotografií aj vybrané zbierkové predmety Záhorského múzea v Skalici viažuce sa k týmto zvykom, zastúpené najmä detským odevom, ľudovým nábytkom a úžitkovou keramikou. Prednáška sa uskutoční v utorok 13. júna 2023 o 18:00 na nádvorí Pállfyovského kaštieľa v Malackách.

Od uška k ušku

0

Srdečne vás pozývame na podujatie, ktoré Záhorské múzeum pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Vo štvrtok 8. júna 2023 o 14.00 hod. sa uskutoční v priestoroch múzea autorské čítanie a beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou.

Renáta Matúšková je slovenská spisovateľka pochádzajúca aj pôsobiaca v našom regióne. Jej tvorba je zameraná predovšetkým na detského čitateľa od 6 rokov, orientuje sa na rozširovanie historického povedomia prostredníctvom príbehov osobností z dejín Slovenska. Približuje deťom dávne časy cez rôzne povesti o zámkoch, hradoch, zrúcaninách, ale aj prírodných úkazoch.

Zatvorenie Záhorského múzea

0

Oznamujeme návštevníkom, že v sobotu 3. júna 2023 bude múzeum zatvorené z dôvodu konania spomienky na prof. Ľubomíra Ďuroviča.

Rozlúčka s prof. Ľubomírom Ďurovičom

0

Profesor Ľubomír Ďurovič, PhDr., DrSc. (9. 2. 1925 Važec – 7. 7. 2022 Lund)

Prof. Ľubomír Ďurovič bude pochovaný v rodinnom hrobe v Skalici v sobotu 3. júna 2023. Bohoslužba v evanjelickom kostole, kde bol kedysi farárom jeho otec, bude o 14:00. O 15:00 bude uložená urna na evanjelickom cintoríne a o 16:00 sa uskutoční krátka spomienková rozlúčka v Záhorskom múzeu na Námestí slobody 13, kde sa nachádza aj Ďurovičovský fond.

Medzinárodný deň detí

0

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1. júna 2023), bude bezplatne sprístupnená stála expozícia a pripravené rôzne tvorivé aktivity.

Skalické roky Františka Krištofa Veselého – PhDr. Peter Michalovič

0
František Krištof Veselý na maturitnej fotografii

O osobnosti Františka Krištofa Veselého (12. apríl 1903 Skalica – 13. marec 1977 Bratislava) sme na stránkach nášho časopisu už písali viackrát, najmä v súvislosti s oslavami storočnice tohto skalického rodáka, ale je tiež pravda, že takéto významné postavy našich dejín, ktoré sa preslávili ďaleko za hranicami svojho rodiska či regiónu, je záhodno si pripomínať i častejšie. Profesionálna tvorba Veselého, jeho divadelné účinkovanie najprv v maďarských divadlách, neskôr na pôde Slovenského národného divadla, účinkovanie v českých filmoch a režijné i herecké pôsobenie na bratislavskej Novej scéne je už azda dobre spracované a zmapované viacerými divadelnými, filmovými a hudobnými vedcami, redaktormi a kritikmi. My sme sa zamerali skôr na rané obdobie umelcovho života a jeho vzťah k rodnej Skalici.
Obidvaja významní Skaličania, ktorí sa profesionálne venovali spevu, a čo je dôležité pre náš príbeh – od útleho detstva veľkí kamaráti – Janko Blaho a František K. Veselý, zanechali
po sebe veľmi zaujímavé písomné spomienky, ktoré, našťastie, vyšli aj tlačou (J. Blaho, Zo skalického rínku, 1974; E. Veselá, F. K. Veselý, Moja cesta s piesňou, 2005). A obaja sa venujú tej istej príhode z mladosti, avšak každý zo svojho uhla pohľadu, napríklad: ako sa zhodou
neuveriteľných okolností dostal mladý František k prvému spievaniu na pódiu a ktoré ho umelecky „nakoplo“ do ďalšieho životného smerovania. V tomto príbehu hral totiž dôležitú rolu aj Janko Blaho, ktorý mal pôvodne spievať za ochoreného člena českej divadelnej kočovnej skupiny J. Podhorského, ktorá zavítala v roku 1919 do Skalice, ale J. Blaho sa práve pripravoval na maturity, a tak divadelníci na Blahovo odporúčanie išli za starou mamou Kotekovou, ktorá vychovávala Františka. Starý otec František Kotek bol kostolným a pohrebným spevákom, a ako píše v spomienkach J. Blaho aj vychýreným hráčom na base, pri niektorých omšiach hral na base a súčasne spieval basový sólopart. Umelecké vlohy však mohol František zdediť aj po starom otcovi Veselom z otcovej strany, na ktorého spomína F. K. Veselý: „Bol to veselý starký a známy dobrák. Vyučil sa za tesára, bol členom tesárskeho cechu, ale ja si ho pamätám ako skalického hlásnika. Mal pekný sýty hlas, ktorý sa mi páčil a ktorý som aj ja rád počúval. Keď hlásil to známe: Odbila desátá hodina…, vtedy som musel ísť spať. Keby bol starý otec vynechal hlásenie čo len jediný deň, ani by som možno nezaspal.“
Mladý, vtedy ešte len 16-ročný František aj proti výslovnému zákazu starej mamy Kotekovej bežal za hercami, len aby sa na divadelnom záskoku nejako dohodli. F. K. Veselý píše síce o strašnej tréme, ktorá ho pochytila počas premiéry v prekrásnej divadelnej sále Spolkového domu, ale nakoniec prišiel i vytúžený úspech, ako na to s nadhľadom a jemným humorom vo svojich memoároch spomína: „Primadona ma chytila za ruky, pritiahla k sebe a ja, cítiac sa v tom okamihu ako v nebi, spieval som ako anjel. Bolo to síce pár taktov pred hudbou, ale to nič. Kapelník bol veľmi dobrý bežec a pred koncom čísla ma dobehol. Úspech bol fantastický, potlesk frenetický.“ (Veselá, 2005, s. 7)
Neodpustím si uviesť aj príhodu, ktorú som počúval dlhé roky od môjho starého otca, ľudového speváka a ochotníckeho herca Ferenca Buchtu, ako všetci traja kamaráti, teda Janko (Blaho), František (Veselý) a Ferenc (Buchta) štrajkovali! Áno, takto sa vždy začínal príbeh o
troch mladých miništrantoch, ktorí sa dohodli, že neotvoria ráno skalický farský kostol skôr, ako dostanú, ako im prisľúbil vtedajší kaplán „vječí hrnek kafého a dva rohlíky“, dovtedy totiž dostávali asi menší hrnček a iba jeden rožok. A tento príbeh, v trocha modifikovanej podobe, sa objavuje tiež v publikovaných spomienkach F. K. Veselého, ktorý nosieval dlhé roky kríž pred pohrebným sprievodom, dostával za miništrovanie „hrnček kakaa so sladkým kuglofom a v nedeľu aj výdatný obed s niekoľkými filiermi do vrecka“. (Veselá, 2005, s. 8)
F. K. Veselý si zaspomínal na chlapčenské časy, ako sa dohodli, že pôjdu na Vianoce koledovať a už vtedy sa zapáčil Jankovi Blahovi hlas mladšieho kamaráta Veselého. „Angažoval ma aj pri pochovávaní basy na fašiangy, kde som už spieval ako sólista. Neskôr som dostal
miesto v spomínanom skalickom orchestri, v speváckom zbore. Spieval som vedľa priateľa Buchtu… Skalický zbor mal dobré meno v širokom okolí, ba i v Bratislave. Pamätám sa, že raz sme spievali aj v tzv. Vládnej budove. Obliekli ma do skalického kroja… mal som asi desať či
jedenásť.“ (Zrubec, Život) Neskôr bol Veselý členom skalického orchestra, najprv ako huslista a neskôr spevák. Orchester prevzal po Pavlovi Blahovi jeho syn Janko Blaho ako študent skalického gymnázia.

František Krištof Veselý ako študent skalického gymnázia, 1917

Nepriamo sa ku Skalici viaže aj príhoda F. K. Veselého o jeho odchode na pohreb svojho brata Alexandra, ktorý náhle zomrel v roku 1920 v Budapešti. Stará mama Koteková mu pripravila do košíka okrem čistej košele a zaštopkaných ponožiek aj chlieb, slaninu, cibuľu, aby vydržal cestu tam aj späť. Na petržalskej colnici čakalo na iba 17-ročného Františka nemilé prekvapenie! Po niekoľkých hodinách čakania ho colníci predviedli na policajné riaditeľstvo. Tam ho držali vyše päť dní, vypočúvali, ukazovali mu stále fotografiu nejakého poľského rebela, na ktorého sa údajne podobal. František sa však nepriznal, ale jazva po bitke mu zostala po celý život. Vďakabohu prišla inšpekcia, v ktorej bol prítomný aj Skaličan Hollý, a ten Františka spoznal. Až na základe tohto svedectva sa mu ospravedlnili a napokon ho prepustili na slobodu. V košíku mu však zostala iba košeľa a ponožky, jedlo a peniaze boli fuč. Ale František sa rozhodol, aj keď doslova „s krížom po funuse“ docestovať do Budapešti. V Győri si niečo zarobil ako nosič kufrov a až o dva týždne po pohrebe brata Šaňa sa pomodlil nad jeho hrobom.
A napokon k svojmu rodisku sa F. K. Veselý citlivo vyznal Lacovi Zrubcovi v rozhovore pre časopisŽivot takto:
„Po návrate z Maďarska ste iste navštívili aj rodnú Skalicu, ako vás prijali?
– Veľmi milo. Cítil som sa naskutku ako doma, hoci som vždy tvrdil, že som doma na každom javisku. V Skalici je však môj skutočný domov.
– Hrali ste potom aj v Skalici?
– Áno. Účinkovali sme tam s Dr. Jankom Blahom. Samozrejme, že lístky boli vypredané a ochutnávanie skalického rubínu po predstavení nemalo konca kraja.“ (Zrubec, Život)

František Krištof Veselý

Na záver už len stručne uvedieme úctyhodné štatistické údaje umeleckej kariéry Františka Krištofa Veselého, ktoré dostatočne svedčia o umelcovej pracovitosti, jeho zanietenosti k práci na divadelných doskách, v rozhlasových a filmových štúdiách, čo napokon viedlo k obrovskej umelcovej popularite a obľúbenosti medzi širokými vrstvami slovenského, českého a maďarského publika: počas svojej 35-ročnej úspešnej kariéry stvárnil František Krištof Veselý 81 divadelných postáv, účinkoval v 23 filmoch a televíznych snímkach, režíroval 54 divadelných inscenácií a naspieval a nahral vyše 200 populárnych piesní.
(S článkom súvisia fotografie na vnútorných stranách obálky tohto čísla časopisu, ktorých väčšinu láskavo poskytla do archívu Záhorského múzea MUDr. Eva Veselá, dcéra Františka Krištofa Veselého.

Použité pramene a literatúra
Blaho, Janko: Zo skalického rínku. Tatran, Bratislava, 1974.
Veselá, Eva: František Krištof Veselý. Moja cesta s piesňou. Q111, Bratislava, 2005.
Zrubec, Laco: Seriál pre pamätníkov, časopis Život, r. 1976.
Spomienky Ferenca Buchtu, vlastný výskum. Fond DHK, fonoarchív ZM v Skalici.

Záhorie 2/2023

0
Babôčka pávooká, okolie Holíča. Foto: Pavol Vandelia

prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.: Aj taký bol život na panstvách
doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD.: Sociálna starostlivosť o dieťa na severnom Záhorí za čias I. ČSR
PhDr. Peter Brezina: Břeclavská rodina Pokorná a Senica
PhDr. Peter Michalovič: Skalické roky Františka Krištofa Veselého
MUDr. Sylvia Borzová: Zo spomienok radošovského lekára Félixa Pobudu
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Reštaurovanie strúhacej stolice v zbierkach Záhorského múzea v Skalici

Nové knihy / Správy
Dana Janáčková: Pod povrchom – Milan Flajžík (PhDr. Peter Michalovič)
Podujatie Putujeme skalickou históriou pokračuje (PhDr. Peter Michalovič)
Dvesto rokov od narodenia Jozefa Podhradského (PhDr. Peter Michalovič)
Na časopis Záhorie prispeli (Mgr. Anna Palkovičová)

Kniha Záhoria 2021 – 2022, slávnostné vyhodnotenie

0

Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie 13. ročníka ankety Kniha Záhoria 2021 – 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 o 17.00 hod. v priestoroch DAV-u na Sadovej ulici v Senici.

Zmena otváracích hodín

0

Dňom otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sme zahájili 20. mája 2023 tohtoročnú letnú turistickú sezónu, ktorá potrvá do 9. septembra 2023. Počas nej bude Záhorské múzeum v Skalici otvorené aj počas víkendov (v sobotu i v nedeľu) od 13. do 17. hodiny.

Veľká Morava a Záhorie – prednáška Mgr. Marka Hladíka, Ph.D.

0

Tlačová správa

Názov podujatia:      Marek Hladík – Veľká Morava a Záhorie, prednáška  

Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, Archeologický ústav AV ČR v Brne

Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        streda 24. mája 2023 o 16.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR v Brne pripravili prednášku Mgr. Marka Hladíka, Ph.D., vedúceho Strediska pre slovanskú a stredovekú archeológiu Archeologického ústavu AV ČR v Brne na tému Veľká Morava a Záhorie.

Stredné a dolné Pomoravie, ktorého súčasťou je aj Záhorie, predstavovalo v 9. storočí územie, na ktorom sa rozvíjala Veľká Morava. Jej existencia v mnohom predznamenala fascinujúci nárast ekonomických aktivít na začiatku druhého tisícročia. Tento viedol k vzniku stredovekých štátov (Uhorska, Rakúska, Čiech), na ktorých geopolitickej tradícii je v podstate z veľkej časti narysovaná aj politická mapa súčasnej strednej Európy. Z priestoru Záhoria pochádza veľké množstvo archeologických dokladov o tomto geopolitickom útvare, ktoré nás informujú o mnohých aspektoch života v 9. storočí. Čo však vieme o Veľkej Morave na základe súčasných archeologických výskumov povedať. Z akej tradície vyrastala? Na akých ekonomických a sociálnych základoch stála? Čo udržovalo tento geopolitický celok v chode a prečo na prelome 9. a 10. storočia náhle zanikla? A je vôbec archeológia schopná hľadať odpovede na tak zložité otázky?

Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

0

Tlačová správa

Názov podujatia:      Noc múzeí 2023 – Deň otvorených dverí

Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici

Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        v sobotu 20. mája 2023 o 10.00 – 18.00 hod.

Každoročne múzeá pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí otvárajú svoje dvere návštevníkom s ponukou sprievodných podujatí. Záhorské múzeum Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v sobotu 20. mája od 10.00 do 18.00.

Každú celú hodinu budú pripravené komentované prehliadky Stálej expozície Záhorského múzea. Vo vestibule budeme priebežne premietať filmy a pre deti budú pripravené tvorivé aktivity.

Návštevníkom tiež zadarmo ponúkneme duplicitné alebo do nášho fondu sa nehodiace knihy. K dispozícii na doplnenie alebo pre záujemcov budú i staršie čísla časopisu Záhorie.

Prezentácia monografie Rodina v ľudovej kultúre Záhoria v Kútoch

0

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu monografie etnologičky Dity Andruškovej Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, ktorá sa uskutoční 14. mája 2023 o 16.00 hod. v priestoroch Múzea Kúty.