Buď v obraze

0
445

Buď v obraze je ďalším vzdelávacím programom určeným pre základné a stredné školy. Základným okruhom poznania je postava sv. Alžbety. Cez prizmu jej životného príbehu sa prenesieme do súčasnosti a žiaci dokážu prostredníctvom jej posolstva zhodnotiť dôležitosť charity a úlohy dobrovoľníctva v dnešnom svete. Program ponúka interaktívnu vyučovaciu hodinu, ktorej súčasťou sú rolové hry a pracovné listy. Program je možné spojiť aj s hodinou náboženskej výchovy a upriamiť sa na vnímanie potreby práce charity.

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty