sobota, 2 marca, 2024

Výzva na publikovanie v Zborníku Záhorského múzea 10

Milé kolegyne a kolegovia, vyhlasujeme výzvu na zaslanie príspevkov do pripravovaného Zborníka Záhorského múzea 10. Zborník je odborným recenzovaným periodikom Záhorského múzea v Skalici, určeným pre uverejňovanie pôvodných prác z odborov archeológia, história, umenoveda, muzeológia, etnografia, jazykoveda...

Výberové konanie na miesto riaditeľa Záhorského múzea

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Riaditeľ Záhorského múzea v...

Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria v Bratislave

Putovná výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria kurátorky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. bude do konca apríla 2024 inštalovaná v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislave.

Bohumil Bača – Premeny 2

Tlačová správa Názov podujatia:      Bohumil Bača – Premeny 2 Organizátori:            Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave Miesto:                     Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody...

Od uška k ušku 2

Srdečne vás pozývame na druhý ročník „Od uška k ušku“. V stredu 13. marca 2024 o 14:00 hod. sa uskutoční v priestoroch múzea autorské čítanie a beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Ako napísať knihu? To...

Plán výstav na rok 2024

Vo vlastných výstavných priestoroch Modrotlač Vlastná výstava Kurátorka Mgr. Dita Andrušková, PhD. prechádza  z roku 2023 - do 1. marca 2024 Bohumil Bača  Premeny 2 Výstava v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici a Súkromnou školou umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave  Kurátorka:...