Kontakt a cenník

Kontaktné údaje

 adresa:
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

 tel:
+421 (0)34/664 4230

e-mail: 
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk

:
www.facebook.com/zahorskemuzeumskalica


https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/

https://www.youtube.com/channel/UCnQ8iz1alQFXscYrZHcjaFA

zamestnanci:

Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. – riaditeľ, historik; martin.hoferka@zahorskemuzeum.sk
PhDr. Peter Michalovič – zástupca riaditeľa, muzikológ; peter.michalovic@zahorskemuzeum.sk
Mgr. Dita Andrušková, PhD. – etnologička, kustódka; dita.andruskova@zahorskemuzeum.sk
PhDr. Richard Drška – historik, kustód; richard.drska@zahorskemuzeum.sk
akad. soch. Milan Flajžík – reštaurátor
Ing. Lýdia Jandová – lektorka vo vysunutej expozícii v Kopčanoch; muzeum.kopcany@gmail.com
Mgr. Lucia Jarábková – lektorka vo vysunutej expozícii v Kopčanoch; muzeum.kopcany@gmail.com (na MD)
Mgr. Samuel Jurala – dokumentátor, oddelenie zbierok; samuel.jurala@zahorskemuzeum.sk
Ing. Zuzana Kosírová – ekonómka; kosirova.zuzana@zupa-tt.sk
Peter Kunák – konzervátor, údržbár, vodič
Bc. Gabriela Masaryková Milotová – lektorka, dokumentátorka (na MD)
Mgr. Anna Palkovičová – knihovníčka; anna.palkovicova@zahorskemuzeum.sk
Mgr. Soňa Spáčilová – múzejná pedagogička; sona.spacilova@zahorskemuzeum.sk
Mgr. Eva Svíbová – vedúca oddelenia zbierok; eva.svibova@zahorskemuzeum.sk
Tatiana Novomestská – upratovačka

číslo účtu:  

Štátna pokladnica 7000500998/8180
IBAN: SK248180 0000 0070 0050 0998
 
IČO: 36086941
DIČ: 2021093943

 

Vstupné 

Expozícia Záhorského múzea 
plné vstupné ………………………………………………………………. 2,- €
znížené vstupné – deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………… 1,50 €
Rotunda sv. Juraja
plné vstupné ………………………………………………………………. 2,- €
znížené vstupné – deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………… 1,50 €
Výstavy .……………………………………………………………….. zdarma
Edukačné programy v rámci múzea (cena za 1 osobu)…………….. 1,- €
Od poplatkov za vstup do múzea sú oslobodení: deti do 6 rokov, pedagogický dozor skupín (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca, držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + 3 osoby, držiteľ preukazu Asociácie múzeí a galérií v Českej republike + 3 osoby, držiteľ preukazu ICOM, držiteľ novinárskeho preukazu, držiteľ preukazu vojnového veterána (* po preukázaní sa príslušným preukazom).
 

Prehliadka mimo otváracích hodín: V prípade záujmu o vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné objednať sa minimálne tri dni vopred a k bežnému vstupnému je pripočítaný príplatok 100 % ceny  vstupného.

Lektorský výklad
Pre školské skupiny je lektorský výklad poskytovaný zdarma.
Pre objednané skupiny a jednotlivcov (v rámci i mimo otváracích hodín) v stálej expozícii Záhorského múzea v slovenskom jazyku ………………… 2,50 €

Fotografovanie priestorov stálej expozície múzea (návštevníci) 3,50 €

Filmovanie priestorov stálej expozície múzea (návštevníci) 5,00 €

 Služby poskytované v Záhorskom múzeu v Skalici

Xerokópie (čierno-biele)
A4 – 1 strana ……………………………………………………………………… 0,15 €
obojstranne ……………………………………………………………………….  0,20 €
A3 – 1 strana ……………………………………………………………………… 0,20 €
obojstranne ……………………………………………………………………….  0,25 €

Digitalizačné služby
digitálna fotografia/sken zbierkového predmetu, dokumentu:
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet ………………………………… 1,00 €
b) komerčné účely – A4 alebo 1 predmet ……………………………… 3,30 €
kompilácia na CD / DVD ……………………………………………….. + 3,50 €

Bádateľské služby
Štúdium predmetov, nálezov a správ; štúdium v knižnici múzea:
a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo potvrdenia vysielajúcej organizácie  …………………………………………………………. zdarma
b) na komerčné účely ……………………………………………..   3,30 €

Cenník poplatkov Záhorského múzea v Skalici
Bádateľský poriadok Záhorského múzea v Skalici

GPS:
48°50´46.46″ S
17°13´47.54″ V