ŽIŠKA, Pavel Dr. (1. 6. 1879 Skalica – 17. 9. 1947 Skalica)

0
286
Žiška Pavel, Dr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1890 – 1894), Ostrihome (1894 – 1896) a Trnave (1896 – 1898), teológia v Pázmáneu vo Viedni (1898 – 1903)

Pôsobenie: Kaplán v Mojmírovciach (1903 – 1906), Topoľčanoch, Strede nad Váhom, Szentendre (1906 – 1914) a Budapešti (1914 – 1918), profesor náboženstva na gymnáziu a vicerektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1918 – 1938)

Spisovateľ, publicista, spoluzakladateľ a podpredseda Československej strany lidovej na Slovensku (1925). Bol členom Slovenskej národnej strany a spolupracovníkom Andreja Hlinku, ktorého koncepciu autonómie Slovenska neskôr zavrhol. Po roku 1918 bol členom Katolíckej slovenskej kňazskej rady a podpredsedom Slovenskej národnej rady v Budapešti, v rokoch 1919 – 1920 hlavný redaktor Katolíckych novín v Nitre, od roku 1929 bol senátorom pražského snemu. Spoluzakladal miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, písal a prekladal náboženskú literatúru a učebnice, ale aj cestopisné črty, nekrológy, úvodníky a biografické články o významných osobnostiach národných i cirkevných dejín. Okrem Katolíckych novín články uverejňoval aj v Ľudovej politikeĽudovom Chýrniku.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1548-1550; Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 502.