ZAUNER, Alfonz (23. 1. 1903 Radimov – 7. 1. 1964 Martin)

0
205

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1913 – 1922), Vysoká škola poľnohospodársko-inžinierska (1922 – 1923), dejepis a zemepis na Karlovej univerzite v Prahe (1923 – 1928)

Pôsobenie: Výpomocný učiteľ na meštianskej škole v Skalici (1930 – 1931), učiteľ slovenského jazyka, dejepisu a hospodárskeho zemepisu na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici (1931 – 1939), riaditeľ obchodnej akadémie v Prešove (1939 – 1945), učiteľ na obchodnej akadémii (1945 – 1953), jazykový redaktor vydavateľstva Obzor v Martine (1953 – 1964)

Jazykovedec, učiteľ, redaktor. Zaoberal sa problematikou slovenského spisovného jazyka a pravopisu, vydal Praktickú príručku slovenského pravopisu a ďalšie jazykovedné publikácie, prispieval do Slovenskej reči a do Matičného čítania.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 416.