34. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku

0
32

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnilo 34. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku, ktorého sa zúčastnili delegáti zastupujúci naše múzeum. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätnou medailou ZMS bola ocenená riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová. Jej i ostatným oceneným blahoželáme.