štvrtok, 6 mája, 2021

Pavel Bunčák v krajine detstva

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea v Skalici 5.

(zborník, 2009, 141 s., 5,- €)

TTSK – Záhorské múzeum v Skalici: Skalica 1950 – 1980 vo...

(katalóg k výstave, 2016, 42 s.)

Miroslav Sylla (1887 – 1979)

(katalóg k výstave, 2017, 39 s., 3,- €)

Eva Fordinálová: Vôňa Záhoria

(zbierka poézie, druhé rozšírené vydanie, 2008, 92 s., 3,- €)