štvrtok, 6 mája, 2021

Miroslav Sylla (1887 – 1979)

(katalóg k výstave, 2017, 39 s., 3,- €)

Eva Fordinálová: Vôňa Záhoria

(zbierka poézie, druhé rozšírené vydanie, 2008, 92 s., 3,- €)

Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban – Hlboké

(sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom, 2015, 55 s., 3,- €)

Pavel Bunčák v krajine detstva

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)