Pavel Bunčák v krajine detstva

0
43

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)