štvrtok, október 1, 2020

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711

(monografia, 2016, 314 s., 10,- €)

TTSK – Záhorské múzeum v Skalici: Skalica 1950 – 1980 vo...

(katalóg k výstave, 2016, 42 s.)

Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban – Hlboké

(sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom, 2015, 55 s., 3,- €)

Peter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí.

Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení (monografia, 2015, 171 s., 17,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria II

(básne a zamyslenia, 2015, 80 s., 5,- €)

Pavel Bunčák v krajine detstva

(spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea 7

(2014, 255 s., 8,- €)

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

(monografia, 2004, 190 s.,9,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria

(básne a zamyslenia, 2013, 81 s., 5,- €)