sobota, 2 marca, 2024

VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia (30. 3. 1932 Modra – 22. 5. 1999 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Pedagogické gymnázium v Bratislave Pôsobenie: Učiteľka na dievčenskej strednej škole a základnej škole v Bratislave (1951 – 1962), redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Revue svetovej literatúry (1978 – 1987) Poetka, prekladateľka. Debutovala básnickou zbierkou Pohromnice (1966), v ďalších...

VALACH, Ľudovít, MUDr. (18. 3. 1893 Skalica – 1. 5. 1941 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, medicína na univerzite v Budapešti, Prahe a Bratislave, študijné pobyty vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku Pôsobenie: Pracovník Internej kliniky prof. K. Hynka (1920 – 1931), prednosta Rádioterapeutického ústavu Lekárskej fakulty...

VARGA, Marián (29. 1. 1947 Skalica – 9. 8. 2017 Čierna Voda)

Štúdium: Konzervatórium v Bratislave – hra na klavír u Romana Bergera a kompozícia u Andreja Očenáša (1964 – 1967), počas štúdia na Ľudovej škole umenia bral súkromné hodiny kompozície u Jána Cikkera. Pôsobenie: Člen skupiny...

VARSIK, Branislav, prof. (5. 3. 1904 Myjava – 21. 5. 1994 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Nagykőrösi, Skalici a Bratislave, história a geografia na univerzite vo Viedni (1923 – 1924), Prahe (1924 – 1925) a Bratislave (1925 – 1928) Pôsobenie: Archivár v Krajinskom archíve v Bratislave (1931 – 1939), vládny expert pre...

VESELÝ, František Krištof (12. 4. 1903 Skalica – 13. 3. 1977 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a Budapešti (1918 – 1921), herectvo v Budapešti (1921 – 1923) Pôsobenie: Herec v Segedíne (1923 – 1924), Debrecíne (1925 – 1926), v zájazdovom divadle (1925 – 1926), v Győri, Cegléde, v Kráľovskom divadle v Budapešti, operetný herec...

VESELÝ, Patrícius Andrej (21. 11. 1733 Skalica – 16. 8. 1793 Stropkov)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, františkánsky noviciát v Pruskom (1752) Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na františkánskych učilištiach v Žiline a v Hlohovci, predstavený kláštora v Hlohovci a provinciál Salvatoriánskej provincie Filozof, teológ. Napísal niekoľko filozofických a teologických diel (napr. filozofické prednášky Universa Aristotelis pdhilosophia ad...

VESNIN, Eugen (vlastným menom Ignác Zelenka) (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6....

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1929) a v Trnave, Collegium Russicum v Ríme, Pápežská gregoriánska univerzita, Kráľovská univerzita, Pápežský orientálny ústav (1933 – 1943) Pôsobenie: Lektor slovenského jazyka na rímskej univerzite (od r. 1941), knihovník u kardinála E. Tisseranta,...

VIESTOVÁ, Zora, PhDr. (20. 3. 1920 Bratislava – 18. 10. 2002 Skalica)

Štúdium: Dievčenské gymnázium v Bratislave a v Košiciach, latinčina – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave (1938 – 1942) Pôsobenie: Učiteľka na gymnáziu v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a Galante (1943 – 1951), pracovníčka Mestského archívu v Skalici, riaditeľka Okresného archívu...

VIKTORIN, Jozef Karol (12. 3. 1822 Zavar – 21. 7. 1874 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Trnave (1835 – 1840), teológia v Trnave (1840 – 1846). Pôsobenie: Kaplán v Senici (1847), Trstíne (1847 – 1848, 1849 – 1850), Skalici (1850 – 1852), Ó-Bude (1852 – 1855) a Budíne (1855 – 1866),...

VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslavín (20. 10. 1812 Skalica – máj 1865 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Komárne (1823 – 1824), evanjelické lýceum v Bratislave (1825 – 1830), právo na univerzite vo Viedni (1831 – 1836) Pôsobenie: Advokátsky koncipient v Bratislave (1836 – 1837), advokát v Pešti (od r. 1837) Člen Spoločnosti česko-slovanskej, spolku...

VRCHOVSKÝ, Jozef (18. – 19. storočie Skalica)

Pôsobenie: Autor príležitostných básní oslavujúcich Františka I., cisársku rodinu a štátne výročia, autor pohrebných piesní pre obyvateľov Skalice, priateľ Bohuslava Tablica, člen Učenej spoločnosti banského okolia. Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská,...

VRCHOVSKÝ, Samuel (9. 4. 1768 Skalica – 3. 8. 1797 Brno – Zábrdovice)

Štúdium: Právo v Pešti Pôsobenie: Pronotársky praktikant v Pešti a v Budíne, vychovávateľ v rodine krajinského sudcu T. Tihanyiho, právny zástupca rodiny Nakó (od r. 1795) Advokát, uhorský jakobín. Bol členom spoločnosti slobody a rovnosti v Pešti, odpisoval a rozširoval katechizmus občianskych práv...