VESELÝ, František Krištof (12. 4. 1903 Skalica – 13. 3. 1977 Bratislava)

0
224
Veselý Krištof František

Štúdium: Gymnázium v Skalici a Budapešti (1918 – 1921), herectvo v Budapešti (1921 – 1923)

Pôsobenie: Herec v Segedíne (1923 – 1924), Debrecíne (1925 – 1926), v zájazdovom divadle (1925 – 1926), v Győri, Cegléde, v Kráľovskom divadle v Budapešti, operetný herec a režisér Slovenského národného divadla v Bratislave (1931 – 1933, 1936 – 1938), herec Švandovho divadla v Prahe (od r. 1938), sólista operety a režisér činohry SND (1940 – 1946), herec a režisér Novej scény v Bratislave (1946 – 1964), umelecký šéf Hudobnej komédie (1946 – 1951)

Divadelný a filmový herec, spevák, režisér, spoluzakladateľ divadla Nová scéna. Jeden z prvých profesionálnych operetných hercov na Slovensku, interpret okolo 250 slovenských tanečných piesní, predstaviteľ množstva operetných postáv a režisér operetných i činoherných inscenácií, hral i v 11 filmoch a niekoľkých televíznych programoch.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 268-269.