VARSIK, Branislav, prof. (5. 3. 1904 Myjava – 21. 5. 1994 Bratislava)

0
308
Varsik Branislav

Štúdium: Gymnázium v Nagykőrösi, Skalici a Bratislave, história a geografia na univerzite vo Viedni (1923 – 1924), Prahe (1924 – 1925) a Bratislave (1925 – 1928)

Pôsobenie: Archivár v Krajinskom archíve v Bratislave (1931 – 1939), vládny expert pre spisovú rozluku s Maďarskom (1939), pedagóg na Katedre všeobecných dejín Univerzity Komenského (1933 – 1974), inšpektor archívov a knižníc (do r. 1953)

Historik, priekopník v problematike sídlištného bádania na Slovensku. Bol predsedom Slovenskej historickej spoločnosti (1960 – 1966), hlavný redaktor zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Historica (do r. 1974), člen Učenej spoločnosti Šafárikovej a následne Slovenskej učenej spoločnosti. Vydal množstvo štúdií, vo svojej habilitačnej práci Husiti a reformácie na Slovensku do Žilinskej synody (1932) priniesol novú teóriu o pôvode slovenského luteranizmu, napísal monografie Národnostný problém trnavskej univerzity (1938), Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach (1940), Osídlenie Košickej kotliny I. – III. (1964, 1973, 1977), Husitské revolučné hnutie a Slovensko (1965), Zo slovenského stredoveku (1972), Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku (1984).

Literatúra: KUČERA, M. Osobnosť a dielo prof. Branislava Varsika. In Záhorie, roč. XV., č. 1, s. 10-14.

Predchádzajúci článokVESELÝ, František Krištof (12. 4. 1903 Skalica – 13. 3. 1977 Bratislava)
Ďalší článokVARGA, Marián (29. 1. 1947 Skalica – 9. 8. 2017 Čierna Voda)