VESELÝ, Patrícius Andrej (21. 11. 1733 Skalica – 16. 8. 1793 Stropkov)

0
32

Štúdium: Gymnázium v Skalici, františkánsky noviciát v Pruskom (1752)

Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na františkánskych učilištiach v Žiline a v Hlohovci, predstavený kláštora v Hlohovci a provinciál Salvatoriánskej provincie

Filozof, teológ. Napísal niekoľko filozofických a teologických diel (napr. filozofické prednášky Universa Aristotelis pdhilosophia ad mentem Joannis Duns Scoti concinnata ac recentiorum sentimentis aucta et accomodata, 1766-1767), zaoberal sa filozofiou Aristotela a Jána Dunsa Scota.

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 338-339; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1460.