VESNIN, Eugen (vlastným menom Ignác Zelenka) (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6. 1983 Rím)

0
278
Vesnin Eugen (Zelenka Ignác)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1929) a v Trnave, Collegium Russicum v Ríme, Pápežská gregoriánska univerzita, Kráľovská univerzita, Pápežský orientálny ústav (1933 – 1943)

Pôsobenie: Lektor slovenského jazyka na rímskej univerzite (od r. 1941), knihovník u kardinála E. Tisseranta, knihovník v katalogizačnom oddelení Apoštolskej vatikánskej knižnice (od r. 1943), vydavateľ a redaktor časopisu Rím a knižnej edície Rím (1948 – 1953)

Básnik, prekladateľ. Vyšli mu básnické zbierky Zo zátišia mimóz (1965), Z temena mojich hôr (1966), Aj v etruských záhradách (1970), Balada o neznámom Slovákovi (1976), Athanasia Slovaca (1980) a ďalšie. Napísal práce o Vatikáne a Svätej stolici, z taliančiny preložil diela A. Columba a I. Giordaniho.

Literatúra: BOBOVNICKÝ, Július MUDr. Eugen Vesnin – nepoznaný a nedocenený básnik z Mokrého Hája. In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 3, s. 11-13.