VRCHOVSKÝ, Samuel (9. 4. 1768 Skalica – 3. 8. 1797 Brno – Zábrdovice)

0
18

Štúdium: Právo v Pešti

Pôsobenie: Pronotársky praktikant v Pešti a v Budíne, vychovávateľ v rodine krajinského sudcu T. Tihanyiho, právny zástupca rodiny Nakó (od r. 1795)

Advokát, uhorský jakobín. Bol členom spoločnosti slobody a rovnosti v Pešti, odpisoval a rozširoval katechizmus občianskych práv De iure hominis et civis.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 326.