pondelok, 19 apríla, 2021

CLEMENTIS, Vladimír, JUDr. (20. 9. 1902 Tisovec – 3. 12. 1952 Praha)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1913 – 1921), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1921 – 1925) Pôsobenie: Advokátsky praktikant v Lučenci (1925 – 1926), pracovník súdu (1926), advokátsky koncipient v Bratislave (1926 – 1930), koncipient u Dr. I. Sekaninu (1931),...

COBORI, Karol (31. 12. 1865 Holíč – 4. 9. 1954 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Účtovník, hlavný notár a mešťanosta v Skalici, mešťanosta v Nitre (1919 – 1928) Hudobník, starosta Skalice a Nitry. Bol predsedom Krajinského zväzu miest a obcí Slovenska, Mestskej sporiteľne a Mestskej vodárne v Nitre. V Skalici pôsobil ako primarius, v Nitre bol...

CUBÍNEK, Emanuel Jozef (14. 5. 1913 Oravská Polhora – 30. 12. 1965 Svätý Jur)

Štúdium: Gymnázium v Trstenej a v Skalici, formácia vo františkánskej reholi v kláštoroch v Trnave, Malackách a Skalici, teológia v Bratislave, Žiline a Záhrebe Pôsobenie: Profesor náboženstva a latinčiny na gymnáziu v Skalici (1939 – 1946), profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1946 – 1950),...

CZINÁR, Móric Pavol (30. 11. 1787 Skalica – 10. 2. 1875 Pannonhalm)

Štúdium: Skalica, Ráb, rímskokatolícka teológia Pôsobenie: Profesor v Pannonhalme, riaditeľ gymnázia v Rábe a v Bratislave, vedúci knihovník a archivár v Pannonhalme Historik, člen maďarskej akadémie. Za svoju vedeckú činnosť v archíve v Pannonhalme bol vyznamenaný cisárskym dekrétom. Usporiadal desaťtisíce zväzkov kníh a listín, skúmal...

ČAMBALA, Ludvík (6. 10. 1923 Skalica – 24. 10. 2008 Brno)

Štúdium: Odborná stredná škola Pôsobenie: Člen československej zahraničnej armády (1940 – 1945), telegrafista civilnej leteckej prevádzky, letecký dispečer a inštruktor v Brne (1955 – 1981) Poručík, účastník bojov druhej svetovej vojny. V roku 1940 emigroval a vstúpil do francúzskej cudzineckej...

ČÁRSKY, Jozef (9. 5. 1886 Gbely – 11. 3. 1962 Košice)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia vo Viedni a Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Monoku (1909), kaplán pre nemecky a slovensky hovoriacich veriacich, profesor náboženstva na Vyššej dievčenskej škole a učiteľ slovenského jazyka na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach (1911...

ČÁRSKY, Konštantín, MUDr. (4. 4. 1889 Gbely – 23. 5. 1987 Gbely)

Štúdium: Gymnázium v Nitre, Skalici a Trnave, medicína na Karlovej univerzite v Prahe a Univerzite Komenského v Bratislave (1921 – 1924) Pôsobenie: Ústav patologickej anatómie LF UK (1924), Chirurgická klinika profesora Kostlivého (1925 – 1970) Lekár, vysokoškolský pedagóg. Bol prednostom I....

ČÁRSKY, Štefan (13. 12. 1870 Gbely – 24. 4. 1953 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teológia v Ostrihome (do r. 1893) Pôsobenie: Vicerektor v Jeruzaleme (1895), rektor Rakúsko-uhorského pútnického domu v Jeruzaleme (1895 – 1897), kaplán Farnosti sv. Alžbety v Budapešti (1902), notár a sekretár arcibiskupskej kancelárie v Ostrihome, rektor Pázmaňovho kolégia...

ČECH, František, Prof. Ing. DrSc. (14. 12. 1929 Skalica – 21. 1. 2011 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949), geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Institut Petrol si Gaze v Bukurešti (1949 – 1954) Pôsobenie: Pracovník Československých naftových dolov v Hodoníne (1954), pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

ČERNOCH (Csernoch), Ján (18. 4. 1852 Skalica – 25. 7. 1927 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, teológia vo Viedni Pôsobenie: Kaplán v Holíči, Radošovciach a Budapešti (1877), profesor biblistiky v ostrihomskom seminári (1879), arcibiskupský archivár a ceremoniár (1880), pápežský podnotár a komorník (1882), dvorský kaplán (1887), riaditeľ arcibiskupskej kancelárie a ostrihomský...

ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne...