VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslavín (20. 10. 1812 Skalica – máj 1865 Budapešť)

0
83

Štúdium: Gymnázium v Komárne (1823 – 1824), evanjelické lýceum v Bratislave (1825 – 1830), právo na univerzite vo Viedni (1831 – 1836)

Pôsobenie: Advokátsky koncipient v Bratislave (1836 – 1837), advokát v Pešti (od r. 1837)

Člen Spoločnosti česko-slovanskej, spolku Tatrín a neskôr Matice slovenskej, vedúca osobnosť tajného spolku Vzájomnosť orientovaného na sociálnu a národnú aktivitu, ktorý založil po zákaze Spoločnosti česko-slovanskej v roku 1837.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 325-326.