VRCHOVSKÝ, Jozef (18. – 19. storočie Skalica)

0
80

Pôsobenie: Autor príležitostných básní oslavujúcich Františka I., cisársku rodinu a štátne výročia, autor pohrebných piesní pre obyvateľov Skalice, priateľ Bohuslava Tablica, člen Učenej spoločnosti banského okolia.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 326.