pondelok, 27 mája, 2024

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...

GAZÁREK, František, prof. (25. 11. 1912 Skalica – 14. 1. 1993 Olomouc)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici, lekárska fakulta v Bratislave Pôsobenie: Lekár na pôrodnícko-gynekologickom oddelení nemocnice v Olomouci (1939 – 1945), primár pôrodnícko-gynekologických oddelení vo Veľkých Losinách a v Šumperku (1945 – 1961), prednosta Pôrodnícko-gynekologickej kliniky v Olomouci (od roku 1961), rektor...

GULIK, Jozef (8. 2. 1735 Senica – 8. 1. 1814 Bratislava)

Štúdium: Filozofia, teológia Pôsobenie: Profesor morálky na univerzite v Trnave, farár v Skalici (1775 – 1802), riaditeľ gymnázia v Skalici (1778), bratislavský kanonik (od roku 1802) Katolícky kňaz. Inicioval výmenu oltára v skalickom farskom chráme. Literatúra: KOŠÍK, Ľ. Výročia významných...

GVADÁNI (Gvadányi), Jozef (16. 10. 1725 Rudabánya – 21. 12. 1801 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Jágri, univerzitné štúdium v Trnave Pôsobenie: Dôstojník (1743 – 1783), generál jazdy v Skalici (1783 – 1801) Maďarský generál, literát. V roku 1785 sa usadil v Skalici, kde začal svoju literárnu činnosť. Písal žartovné príbehy (Pešťanské kúpanie, 1787),...