nedeľa, 3 marca, 2024

LACKO, Ján (24. 12. 1925 Myjava – 24. 6. 1991 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1944) Pôsobenie: Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne (Príbetská jar, 1956) aj hrané filmy, televízne filmy (Žltý dostavník, 1965; Anička Jurkovičová, 1983) a seriály (Naši synovia, 1974; Miesto v dome, 1976). Jeho najúspešnejšími filmami...

LAUČEK, Martin (12. 5. 1732 Martin – 9. 2. 1802 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, Sárospataku a Kežmarku Pôsobenie: Kantor v Brzotíne (1754), evanjelický farár v Kunovej Teplici (od r. 1759), Vyšnej Slanej (od r. 1761) a Skalici (od r. 1783) Spisovateľ, prekladateľ, predstaviteľ tolerančnej náboženskej spisby na Slovensku. Napísal modlitebnú...

LEŠKOVÁ–LAUČEKOVÁ, Rebeka (3. 9. 1773 Vyšná Slaná – 16. 11. 1856 Kiskőrös)

Štúdium: Základná škola v Skalici (od r. 1784) Pôsobenie: Jedna z prvých slovenských poetiek, členka Puchmajerovej družiny, spolupracovala s Josefom Dobrovským, zostavila zbierku ľudových piesní, z ktorej čerpal aj Ján Kollár pri zostavovaní Národných spievaniek. Vydala sa za prvého...

LICHARD, Daniel Gabriel (17. 1. 1812 Slovenská Ľupča – 17. 11. 1882 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Slovenskej Ľupči a v Rimavskej Sobote (1821 – 1823), evanjelické lýceum v Kežmarku (1823 – 1828) a v Bratislave (1828 – 1833), evanjelický teologický ústav vo Viedni (1834 – 1837) Pôsobenie: Vychovávateľ u A. Jurenáka v Bratislave...

LICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)

Štúdium: Základná škola vo Viedni a v Skalici (1861), nižšie gymnázium v Skalici, vyššie triedy v Revúcej (1867 – 1869), lýceum v Šoprone, hudobná akadémia Pôsobenie: Železničný úradník v Budapešti (1871 – 1897), správca KÚS v Martine (1897 – 1906), redaktor...