piatok, 24 mája, 2024

ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932) Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby...

ŠČASNÝ, Jozef (10. 4. 1813 Borský Peter – 1. 12. 1889 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave, Ostrihome a Nitre, rímskokatolícka teológia v Pešti Pôsobenie: Kaplán v Driemote, Uhrovci a Nitre, farár v Dražovciach a v Močenku (1850 – 1868) Mecén, publicista. Bol súčasťou mladoslovenského hnutia a členom spoločnosti Vzájomnosť, spolku Tatrín, členom výboru Matice slovenskej, podporovateľom...

ŠEDÝ, Jozef (10. 2. 1750 Skalica – 21. 9. 1829 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne, Ostrihome a Nitre, filozofia v seminári v Nitre, rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Profesor cirkevných dejín v seminári v Nitre (1774 – 1778), farár v Diviakoch, dekan vo Vesteniciach, farár v Bošanoch, nitriansky kanonik (1792), rektor seminára v Nitre...

ŠEFRÁNEK, Július (15. 7. 1906 Skalica – 13. 5. 1973 Bratislava

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1918 – 1924), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1924 – 1928) Pôsobenie: Redaktor Rudého práva (1928), redaktor Pravdy a prílohy Kosák v Ostrave (1928 – 1929), zástupca šéfredaktora Rudého práva v Prahe (1929 –...

ŠIMONOVIČ, Michal (30. 4. 1874 Skalica – 28. 2. 1919 Myjava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1884 – 1892), učiteľský ústav v Prešove Pôsobenie: Učiteľ na Myjave (1893 – 1899, od r. 1900) a v Blatnici pri Martine (1899) Osvetový pracovník, učiteľ. Podporovateľ slovenskej literatúry a tlače, organizátor ochotníckeho divadla, zakladateľ...

ŠKARNICEL, Josef Antonín (1729 Pravonín – 27. 7. 1813 Olomouc), ŠKARNICEL, František Xaver (24....

Pôsobenie: Kníhtlačiari, vydavatelia, majitelia skalickej tlačiarne (1769 – 1898) Josef Antonín Škarnicel po presťahovaní sa do Skalice odkúpil v roku 1769 od Václava Šulca malú tlačiareň zriadenú vo Vayovskom dome na námestí a následne presťahoval...

ŠKULTÉTY, Adam (20. 12. 1748 Kšinná – 14. 7. 1803 Skalica)

Štúdium: Stredné školy v Trenčíne a v Modre, teológia na evanjelickom lýceu v Bratislave Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Trenčíne (1770 – 1783) a v Horných Ozorovciach (1783 – 1784), rektor latinskej školy v Skalici (1784 – 1803) Hudobný skladateľ, pedagóg. Jeho...

ŠTEFÁNEK, Anton, Dr. (15. 4. 1877 Veľké Leváre – 29. 4. 1964 Žiar nad...

Štúdium: Gymnázium vo Viedni, zemepis – dejepis na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity (1898 – 1902), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1921 – 1923), študijné pobyty v Dánsku a v Nemecku (1907) Pôsobenie: Vydavateľ a redaktor časopisu Slovenský obzor v Budapešti...