štvrtok, 13 júna, 2024

MADVA, František (14. 9. 1786 Skalica – 20. 8. 1852 Nitrianske Sučany)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne a Bratislave, rímskokatolícka teológia v Nitre (1805 – 1811) Pôsobenie: Kaplán v Trenčíne (1811 – 1813), Predmieri (1813 – 1815) a Nemšovej (1815 – 1818), administrátor farnosti v Trenčianskej Teplej (1818 – 1822), farár...

MALÁR, Augustín, gen. (18. 7. 1894 Reitern, Rakúsko – 1945 Sachsenhausen, Nemecko)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1904 – 1908), v Šoproni, Vysoká škola vojnová v Prahe (1927 – 1930) Pôsobenie: Dôstojník generálneho štábu, náčelník organizačného a materiálneho oddelenia 9. divízie a Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, pracovník Vojenského zemepisného ústavu v Prahe (1935 –...

MALIARIK, Ján (8. 11. 1869 Myjava – 14. 7. 1946 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1879 – 1883), lýceum v Bratislave, teológia v Bratislave a v Prešove Pôsobenie: Evanjelický farár v Nemcovciach, vo Veľkých Levároch (1901 – 1915), od roku 1916 na nútenom dôchodku vo Veľkých Levároch Publicista, spisovateľ, orientalista. V knihách a štúdiách publikoval...

MALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola v Skalici, súkromná škola maliara K. Záhorského v Prahe (1894 – 1896), Umelecko-priemyselná škola v Prahe (1896 – 1898), Kráľovská akadémia výtvarných umení v Drážďanoch (1898 – 1900), študijný pobyt v USA (1901 – 1902) Pôsobenie: Zakladateľ...

MALLÝ-DUSAROV, Ján (26. 8. 1829 Skalica – 19. 9. 1902 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Bratislave, filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia vo Viedni na Pázmáneu (1850 – 1852) Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici, učiteľ (1856), študijný prefekt na Pázmáneu (1858), profesor na Tereziáne (1859), pápežský komorník (1882), bratislavský kanonik...

MAREŠ, Karel (1875 ČR – 1948 Skalica)

Pôsobenie: Učiteľ telesnej výchovy a nemeckého jazyka na gymnáziu v Skalici (1919 – 1933), starosta Skalice (1927 – 1934) Pedagóg, starosta mesta Skalica. Bol podpredsedom Roľníckej besedy, predstaviteľom miestneho a členom okresného výboru Republikánskej strany, ktorá ho v roku...

MAZÚR, Pavel (6. 5. 1811 Skalica – 11. 7. 1875 Vsetín)

Štúdium: Latinská škola v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave Pôsobenie: Národný pracovník, inžinier na Pálfiovskom panstve v Stupave, člen deputácie do Viedne v roku 1846, ktorej cieľom bolo potvrdenie spolku Tatrín. Udržiaval kontakt s reprezentantmi štúrovského hnutia, najmä so svojím...

MEZEY, Ferenc (20. 1. 1838 Skalica – 7. 1. 1899 Skalica)

Štúdium: Filozofia v Trnave, teológia vo Viedni (do r. 1861) Pôsobenie: Kaplán v Hlohovci (1861 – 1866), farár v Piešťanoch (1866 – 1877) a v Skalici (1877 – 1899) Katolícky kňaz. Bol ablegátom uhorského snemu za Liberálnu stranu, členom Hornouhorského maďarského...

MIŠÍK, Milan, prof. (3. 11. 1928 Skalica – 7. 5. 2011 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, učiteľstvo geológie a zemepisu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave (1947 – 1951) Pôsobenie: Pedagóg na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (od roku 1951), od roku 1970 profesor Geológ, vysokoškolský pedagóg. Založil slovenskú sedimentárno-petrografickú...

MLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1897 – 1901) a v Trnave, rímskokatolícka teológia v Bratislave (1905 – 1910) Pôsobenie: Katechéta (1910 – 1911), učiteľ homiletiky a biblických vied vo františkánskom seminári v Bratislave, výpomocný kňaz Farnosti sv. Jána vo Whitingu v USA, farár...

MOJÍK, Ivan (2. 11. 1928 Turzovka – 18. 4. 2007 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1939 – 1948) Pôsobenie: Pracovník literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave (1948 – 1959), redaktor časopisu Mladá tvorba, redaktor denníka Práca (od r. 1961), vedúci jej kultúrnej rubriky a zástupca šéfredaktora (1967 – 1970),...

MONDOK, Jozef (16. 3. 1742 Dolný Lopašov – 27. 7. 1823 Skalica)

Štúdium: Teológia v Pázmáneu vo Viedni Pôsobenie: Prebendát v Ostrihome (1767 – 1768), farár v Malých Opatovciach (1768 – 1780), Piešťanoch (1780 – 1794) Rímskokatolícky kňaz. V roku 1794 sa usadil v Skalici. Mestu niekoľkokrát požičal väčšiu sumu peňazí a dal postaviť...