VIESTOVÁ, Zora, PhDr. (20. 3. 1920 Bratislava – 18. 10. 2002 Skalica)

0
194
Viestová Zora, PhDr.

Štúdium: Dievčenské gymnázium v Bratislave a v Košiciach, latinčina – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave (1938 – 1942)

Pôsobenie: Učiteľka na gymnáziu v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a Galante (1943 – 1951), pracovníčka Mestského archívu v Skalici, riaditeľka Okresného archívu Senického okresu (1960 – 1981)

Archivárka, publicistka. Spolupracovala na publikáciách (Tristo rokov skalického gymnázia, Skalica v minulosti a dnes, Morký háj), články publikovala v odborných historických časopisoch a zborníkoch, je autorkou množstva katalógov a inventárov. Bola predsedníčkou Krúžku historikov v Skalici, organizovala výstavy, semináre a prednášky.

Literatúra: MINĎÁŠ, M. Náš rozhovor s historičkou a archivárkou Zorou Viestovou. In Záhorie, 1995, roč. IV., č. 2, s. 18-20; Za Zorou Viestovou. In Záhorie, 2002, roč. XI., č. 5, s. 34-35; ZORIČÁK, P. Za PhDr. Zorkou Viestovou. In Slovenská archivistika, 2003, roč. XXXVIII., č. 1, s. 241-243.

Predchádzajúci článokVIKTORIN, Jozef Karol (12. 3. 1822 Zavar – 21. 7. 1874 Budapešť)
Ďalší článokVESNIN, Eugen (vlastným menom Ignác Zelenka) (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6. 1983 Rím)