VIKTORIN, Jozef Karol (12. 3. 1822 Zavar – 21. 7. 1874 Budapešť)

0
115
Viktorin Jozef Karol

Štúdium: Gymnázium v Trnave (1835 – 1840), teológia v Trnave (1840 – 1846).

Pôsobenie: Kaplán v Senici (1847), Trstíne (1847 – 1848, 1849 – 1850), Skalici (1850 – 1852), Ó-Bude (1852 – 1855) a Budíne (1855 – 1866), farár vo Vyšehrade (1866 – 1874).

Vydavateľ, publicista, mecén. Publikoval v Slovenských národných novinách, Slovenských novinách, Pražských novinách, Vídenskom denníku, spolu s Jánom Palárikom zostavil almanach Concordia (1858), tri ročníky almanachu Lipa (1860 – 1864), vydával diela Andreja Sládkoviča, Jána Hollého a Jonáša Záborského, podporoval národné podujatia. Napísal gramatiku slovenskej reči v nemčine (Grammatik der slowakischen Sprache, 1860), svojimi životopismi slovenských osobností a cestopisnými črtami sa stal priekopníkom literatúry faktu. V roku 1863 sa stal čestným členom univerzity v Charkove, bol vyznamenaný ruským Radom sv. Anny II. stupňa.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1462-1463; Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 280-281.