streda, 22 mája, 2024

CHODNÍČEK (Chodnicius, Chodenicius), Ján (2. polovica 16. storočia Fulnek, ČR – pred 10.2.1670 Skalica)

Štúdium: Štúdium v Marburgu (1606), a v Herborne (1609) Pôsobenie: Správca zboru bratskej cirkvi v Bystřici nad Pernštejnem (1614) a vo Veľkej Býteši (1624), exulant v Skalici (1625), kazateľ zboru Jednoty bratskej v Sobotišti (1641 – 1646), spoluzakladateľ a konsenior (1647) a senior zboru...