VALACH, Ľudovít, MUDr. (18. 3. 1893 Skalica – 1. 5. 1941 Bratislava)

0
176
Valach Ľudovít, MUDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, medicína na univerzite v Budapešti, Prahe a Bratislave, študijné pobyty vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku

Pôsobenie: Pracovník Internej kliniky prof. K. Hynka (1920 – 1931), prednosta Rádioterapeutického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 1931)

Rádiológ, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ a priekopník rádioterapie na Slovensku. Okrem odbornej činnosti sa venoval aj popularizačnej činnosti prostredníctvom rozhlasu, novín i Osvetového zväzu. Bol predsedom Spolku slovenských lekárov aj Slovenskej protirakovinovej spoločnosti.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 207

Predchádzajúci článokVARGA, Marián (29. 1. 1947 Skalica – 9. 8. 2017 Čierna Voda)
Ďalší článokVADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia (30. 3. 1932 Modra – 22. 5. 1999 Bratislava)