STRAUSS, Pavol (30. 8. 1912 Liptovský Mikuláš – 3. 6. 1994 Nitra)

0
134
Strauss Pavol

Štúdium: Gymnázium v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1931), medicína vo Viedni (1931 – 1932) a v Prahe (1932 – 1937), štúdium hry na klavír

Pôsobenie: I. interná klinika u prof. Schmidta v Prahe (1937), zborová nemocnica v Plzni, plukovná nemocnica v Ružomberku (1939), Štátna nemocnica v Palúdzke v Liptovskom Mikuláši (1940 – 1944), Vojenská nemocnica v Ružomberku a poľná nemocnica v Korytnici (1944), po potlačení povstania väznený Gestapom, Onkologický ústav a Anatomický ústav v Bratislave (1945 – 1946), primár chirurgického oddelenia a riaditeľ Nemocnice Milosrdných bratov v Skalici (1946 – 1956), nemocnica v Nitre s obmedzenou možnosťou činnosti (1956 – 1983), ako dôchodca brigádnik na patológii v Nitre (1984 – 1985).

Lekár, esejista, básnik. Prvé dve básnické zbierky napísané v nemčine mu vyšli ešte počas vysokoškolských štúdií v Prahe, v priebehu ďalších rokov napísal zbierky Mozaika nádeje (1948), Stĺpy (1948), Analýza dňa (1992), Torzo ticha (1995). Ťažiskom jeho literárnej tvorby sú však eseje, ktoré vyšli v zbierkach Zápisky diletanta (1968), Zákruty bez ciest (1971), Rekviem za živých (1991), A slovo zadúchal duch (s Milanom Rúfusom, 1992), Mozaika nádeje, Ecce homo, Tesná brána (trilógia, 1992), Kolíska dôvery (1994), Človek pre nikoho (2000) a ďalších. Je nositeľom viacerých ocenení (Cyrilometodskej putovnej medaily z roku 1992 či Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry in memoriam z roku 2009). V Skalici pôsobil v rokoch 1946 – 1956 ako primár a riaditeľ miestnej nemocnice.

Literatúra: BÁTOROVÁ, M. Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava : Petrus, 2006; LEIKERT, J. et al. (Ne)naplnený čas Pavla Straussa. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2006; RYBÁK, J. V dotyku s Pavlom Straussom. Košice : CompuGraph, 2006.