STANKOVIČ, Ján (1591 Skalica – 25. 12. 1673)

0
27

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Trnave

Pôsobenie: Kanonik a farár v Trnave, vstup do jezuitskej rehole (1627), misionár na územiach obsadených Turkami, kazateľ a predstavený v Šoprone.

Kazateľ, misionár. Má podiel na prijatí jezuitskej rehole mestom Skalica. Vo svojich literárnych dielach sa zaoberal vtedajšou kontroverziou s protestantmi.

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 336-337.

Predchádzajúci článokSTRAUSS, Pavol (30. 8. 1912 Liptovský Mikuláš – 3. 6. 1994 Nitra)
Ďalší článokSRHOLEC, Anton (12. 6. 1929 Skalica – 7. 1. 2016 Bratislava)