SILLINGER, Pavel RNDr. (19. 7. 1905 Skalica – 29. 8. 1938 Brno)

0
95
Sillinger Pavol RNDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, prírodopis a chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe

Pôsobenie: Pomocná vedecká sila (1928 – 1931), nehonorovaný asistent v Botanickom ústave Karlovej univerzity (od r. 1931), učiteľ na stredných školách v Prahe (od r. 1932), súkromný docent v Ekologickom laboratóriu Botanického ústavu Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity

Botanik, učiteľ. Bol znalcom stredoeurópskej flóry, zaoberal sa fytocenologickým výskumom rastlinných spoločenstiev a analýzou pôdy v rôznych oblastiach Slovenska. Odborné štúdie uverejňoval v slovenských, českých a zahraničných prírodovedeckých časopisoch (Studia botanica Čechoslovaca, Věda přírodní, Beihefte zum Botanischen Centralblatt a ďalšie), je autorom 34 prác z oblasti fytogeografie a fytosociológie. Slovenská botanická spoločnosť pri SAV udeľuje od roku 1998 Cenu Pavla Sillingera, ktorou oceňuje mladých botanikov za najlepšiu pôvodnú vedeckú publikovanú prácu.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 257; ŠÍPOŠOVÁ, H., KLIMENT, J. Sillinger, Pavol (heslo). In VOZÁROVÁ, M., ŠÍPOŠOVÁ, H. et al. Osobnosti botaniky na Slovensku. Bratislava : Veda, 2009. s. 469-470; UHLÍŘOVÁ, J et al. Doc. Dr. Pavel Sillinger (1905-1938) : Zborník referátov zo seminára konaného pri príležitosti 90. výročia narodenia Pavla Sillingera. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1996.

Predchádzajúci článokSINAPIUS-HORČICKA, Ján (1. 11. 1625 Oravský Podzámok – 6. 8. 1682 Halle)
Ďalší článokSCHUSTER (Šuster), Konštantín (31. 7. 1817 Skalica – 23. 7. 1899 Vác, Maďarsko)